ஞாயிறு, ஜனவரி 27, 2013

பண்டமா? பாத்திரமா?

படைத்தவனின்


படைப்பிலே நான்

பண்டமா?

பாத்திரமா?

கருத்துகள் இல்லை: